بله بسیار جای تعجب هست وقتی به لوگو زرین پال نگاه می کنید و یهو می گید خدایا این چقدر آشناست بعد بوممم ااا این همون لوگوی اپ نیوز آیفون هست! کم کاری در حد یه شرکت معتبر آخه خدایی نباید رو این مسائل دقت کنید شما بی شک یکی از تاپ ترین شرکت های […]