اسناد را شروع می کند که از یک درخت دستور cpio شروع می شود و سپس بر روی قسمت بعدی ، پیوست می شود و بدون استفاده از یک پرونده ، به نسخه های تکراری پیوست و در سرمایه گذاری ها کپی می کند. این امر به کپی کردن اسناد و مدارک برای کپی کردن از اطلاعات استاندارد می پردازد. رجیستری که آنها را کپی می کند به عنوان یک بحث غیر انتخابی ارائه می شود. ساختار زبانی حالت عبور تکراری:

 

cpio {-p | – – عبور از} [-0adlmuvLV] [-R [کاربر] [:.] [گروه]] [- – null]

 

[- – تنظیم مجدد برای رسیدن به زمان] [- – ساخت-دایرکتوری] [- – پیوند] [- – ساکت]

 

[- – محافظت از زمان تغییر] [- – بی قید و شرط] [- – شفاف] [- – نقطه]

 

[- – dereference] [- – صاحب = [کاربر] [:.] [گروه]] [- – بدون محافظت از مالک]

 

[- – پراکنده] [- – help] [- – نسخه] رجیستری هدف <لیست نام

 

جایگزین، گزینه ها دستور cpio

 

– 0، – null خواندن مجموعه نامهای نام خانوادگی به جای یک خط جدید دستور cpio ، با شخصیت نامعتبر پایان یافت ، با این هدف که سوابق آنها که شامل نام های جدید هستند می توانند دستور cpio مستند شوند. یافتن گنو یک رویکرد برای ارائه مجموعه ای از نامهای نامعتبر ناموفق است. این انتخاب ممکن است در حالت های تکراری و تکراری استفاده شود.

 

– a ، – بازنشانی دوباره وقت خود را تنظیم کنید فصلهای ورودی سوابق متعاقب درک آنها را دوباره تنظیم کنید ، با این هدف که به نظر نمی رسد که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.

– A ، – ضمیمه اضافه کردن به یک سند فعلی. فقط در حالت تکراری کار می کند. پرونده باید یک پرونده دایره ای باشد که با گزینه – O یا – F (- سند) نشان داده شده است.

 

– b ، – مبادله هر دو کلمه کلیدی و بایت از کلمات کلیدی در ایجاد cpio اطلاعات. برابر با – sS. این گزینه جایگزین ممکن است در حالت تکراری استفاده شود. از این گزینه جایگزین استفاده کنید تا بیش از 32 قطعه کامل در بین دستگاه های بزرگ اندونی و کوچک کمی تغییر کند.

 

– B اندازه مربع I / O را روی 5120 بایت تنظیم کنید. در ابتدا اندازه مربع 512 بایت است.

 

– اندازه مربع = BLOCK-SIZE اندازه مربع I / O را بر روی بایت BLOCK-SIZE * 512 تنظیم کنید.

 

– c یکسان با ‘- H newc’؛ با استفاده از آرایش همه کاره جدید (SVR4). دستور cpio در صورت خنثی کردن موقعیت کرونیکل همه کاره (ASCII) قدیمی ، از “- H odc” استفاده کنید.

 

– C IO-SIZE ، – io-size = IO-SIZE اندازه مربع I / O را بر روی بایت های IO-SIZE تنظیم کنید.

 

– د ، – راهنماها را ایجاد کنید تا در صورت لزوم کاتالوگهای رانندگی ایجاد کنید.

 

– E FILE ، – پرونده طراحی = پرونده نمونه های اضافی را انتخاب کنید دستور cpio که نام فایلها را برای تمرکز یا خرابکاری از FILE تعیین می کند. خطوط FILE طوری رفتار می شوند که گویی ادعاهای غیر جایگزینی برای cpio داشته اند. این انتخاب به صورت تکراری در حالت استفاده می شود.

– f ، – عدم تطابق فقط سوابق کپی برداری که هیچ یک از مثالهای داده شده را هماهنگ نمی کند.

 

– F، – پرونده = بایگانی بایگانی نام پرونده برای استفاده به جای اطلاعات دستور cpio استاندارد یا عملکرد استاندارد. برای استفاده از یک درایو نوار بر روی دستگاه دیگر به عنوان زمان ، از نامی استفاده کنید که با “HOSTNAME” شروع می شود. نام میزبان را می توان از قبل با یک نام کاربری و “@” فراموش کرد تا به عنوان آن مشتری به درایو نوار دور دست پیدا کنید ، در صورتی که شما مجوز انجام چنین کاری را داشته باشید (بخشی از سابقه “~ / .rhosts” در آن مشتری) )

 

– قدرت محلی با – F ، – I ، یا – O ، بدون توجه به اینکه دارای روده بزرگ باشد ، معمولاً نام پرونده پرونده را به عنوان یک پرونده محله بدست آورید تا یک نام مستعار دور باشد.

 

– H FORMAT ، – قالب = FORMAT از موقعیت FORMAT استفاده کنید. دستور cpio تنظیمات قابل توجهی در زیر ضبط می شوند. نامهای مشابه علاوه بر این در کل تاپها نیز درک می شوند. به طور پیش فرض در حالت تکراری ، شناسایی طراحی کرونیکل است و در حالت تکراری ، “قوطی” است.

 

ظرف: سازمان موازی قدیمی است.

 

odc: آرایش جمع و جور قدیمی (POSIX .1).

 

newc: آرایش جمع و جور جدید (SVR4) ، که از چهارچوب های ضبط شده با بیش از 65536 اینود پشتیبانی می کند.

 

CRC: پیکربندی مناسب جدید (SVR4) با یک چک شامل است.

 

تار: طرح تار قدیمی.

 

ustar: طراحی تار POSIX .1. به همین ترتیب ، دستور cpio پرونده های تار GNU را که قابل مقایسه هستند اما قابل تشخیص نیستند ، درک می کند.

 

hpbin: ترتیب زوجی منسوخ شده با استفاده از cpio HP-UX (که رکوردهای ابزار را به روشی غیر منتظره ذخیره می کند).

 

hpodc: پیکربندی مناسب با استفاده از cpio HP-UX (که اسناد ابزار را به روشی غیر منتظره ذخیره می کند).

 

– من ، – استخراج در حالت تکراری را در حالت اجرا کنید. (به حالت “تکراری در حالت” مراجعه کنید).

 

– من بایگانی نام پرونده را بایگانی می کنم تا از اطلاعات استاندارد استفاده کنم. دستور cpio برای استفاده از یک درایو نوار بر روی دستگاه دیگر به عنوان زمان ، از نامی استفاده کنید که با “HOSTNAME” شروع می شود. دستور cpio در صورت رضایت به انجام این کار (بخشی از سابقه “~ / .rhosts”) ، دستور cpio شما می توانید نام میزبان را با نام کاربری و “@” از دست دهید تا به عنوان نوار مشتری در دورترین حالت در دسترس قرار بگیرید. )

https://iwhy.ir/%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c.html