تمام ظرفیت های یک در محل را داردبه مشتریان این امکان را می دهد سرور ابری چیست تا کارهای باقیمانده متمرکز را در دست داشته و حجم عظیمی از داده ها را ذخیره کننداداره های روباتیک در صورت درخواست از طریق API دریافت می شوندتصمیم ماهانه یا ماهانه را به مشتریان می دهدمشتری ها می توانند در یک برنامه تسهیل کننده متقابل که مقیاس های آنها با تکیه بر نیازها قرار می گیرند ، مستقر شوند

چرا ابر؟

نماد صحبت با دوام بهای ابر

کفایت هزینه

با ابر ، انجمن ها فقط آنچه را که نیاز دارند جبران می کنند سرور ابری چیست و کاهش می یابد هزینه ای که همراه با نگهداری تجهیزات است.نمادی که با سازگاری ابر صحبت می کندتطبیق پذیری مشتریان می توانند مقیاس های فیگوراسیون و ظرفیت های موجود را برای مقابله با مسائل در حال تحول مقیاس کنند. سرور ابری چیست این به خصوص برای ارتباط با نیازهای نوسان مفید است.

سمبل صحبت با توانایی هماهنگی ابر

ابری این انجمن برای تضمین مکاتبات مداوم و سرور ابری چیست ارسال سریع ترتیب داده شده اند. “ورق انفرادی” نظارت نامحدودی را به شما می دهد.

مجازی در مقابل: برای اطلاعات سنگین باقیمانده اطلاعات بهتر هستند. مجازی برای انجام وظایف بسیار برجسته فاکتور در دست کار بهتر هستند.

مجازی سازی: ابر می توانند فیزیکی یا مجازی باشند. گزینه های برنامه نویسی مجازی سازی شامل VMware ، Parallels و Hyper-V هستند. برای آشنایی با مجازی سازی ، سرور ابری چیست به ویدیوی ما “مجازی سازی توضیح داده شده” نگاه کنید:

شخصی سازی: فیزیکی گزینه های مختلف سفارشی سازی دارند ، برای مثال ، تمام توان آماده سازی ، رم اضافی و قدرت تقویت کننده.

امنیت: گزینه های امنیتی برای ابری دارای دیوارهای آتش ، کاربرد سرور ابری خصمانه با برنامه نویسی عفونت ، بررسی و داشتن بیمه اختلال است.

نقطه نظر IBM: انتخاب یک ابری

کوین هازارد

IBM Cloud Platform Leader رهبر بازاریابی زیرساخت

توییتر:zorard (اتصال ساکنین خارج از IBM)

هزینه در مقابل نوآوری در مقابل تهیه کنند

من دو یا سه هزار مشتری مددکار را انتخاب کرده ام و یا یک انتخاب انتخابی بوده ام ، سرور ابری چیست از کارآفرینانی که یک سایت را آنلاین می گیرم فقط به این دلیل که برای ایجاد مراحل با مراجعه های بی شماری هر روز. در حالی که هر یک از این خریداران نیازها و نیازهای مختلفی را برای یک ابری داشتند ، یک زن و شوهر از متغیرهای اصلی اصلی نسبت به آن گزینه ها معتبر بودند:

عوامل خرید ابر: هزینه ، نوآوری ، تأمین کننده تأمین کننده

چه مبلغی خواهد داشت؟ چه آرایش / نوآوری ایده آل است؟ سرور ابری چیست کدام تهیه کننده به طور کلی قابل اعتماد است؟

هر مدیر سایت برای پاسخگویی به این سه سؤال نیاز دارد. در حالی که به نظر می رسد آنها کاملاً مستقیم هستند ، آنها پوشش خبری خود را خاموش می کنند ، و انتخاب خرید کمی پیچیده تر می شود:

سه دایره پوشش از عوامل خرید ابر: هزینه ، نوآوری ، تأمین کننده تأمین کننده

فرض عادی این خواهد بود که همه یک ابری را انتخاب می کنند که سرور ابری چیست در “نقطه شیرین” قرار می گیرد ، جایی که این سه حلقه را پوشانده است ، اما انتخاب در یک خلاء انجام نمی شود. گزینه های تسهیل کننده کاملاً قابل توجه می توانند روی هر نقطه در آن نمودار متمرکز شوند.

چگونه می توانیم طرح کلی را در چند منطقه خاص از هم جدا کنیم تا از اینکه چرا مشتری در هر منطقه یک را انتخاب می کند ، سرگردان شویم:

مناطق مشتری برای سه عامل خرید برای ابر برنامه ریزی شده است

منطقه 1: بودجه بیش از هر چیز دیگری نیاز دارد.

منطقه 2: مدیران فناوری اطلاعات در شرکتهای عظیم که دارای داخلی هستند یا مشتریهای مومنی که مایل به تغییر تأمین کنندگان نیستند.

منطقه 3: خریدارانی که به سریع ترین و عموماً همه کاره بودن پایه و اساس موجود در دسترس هستند.

منطقه 4: مشتریانی که به یک تامین کننده وفادار باشند تا زمانی که این قابلیت اطمینان نداشته باشد آنها را از برنامه هزینه خود خارج نمی کند.

منطقه 5: کاربرانی که دوست دارند از جدیدترین نوآوری برخوردار باشند سرور ابری چیست و ارزش دارند که بتوانند از طریق یک تأمین کننده ، آن را نظارت کنند.

منطقه 6: آیا شرایط ابری را انتخاب می کند که بهترین برنامه را در برنامه هزینه خود داشته باشد ، با کمی توجه به تهیه کننده

منطقه 7: خریدارانی که هر یک از سه مورد نیاز خود را به طور مشابه ارزیابی می کنند و می توانند دامنه ای را انتخاب کنند که به کلیه مشکلات آنها رسیدگی کند.

پیشرفت زیادی بین انتخاب اصلی خرید و انتخاب بعدی اتفاق می افتد.

نحوه تغییر مناطق در طی مراحل خرید برای ابر

علی رغم نحوه انتخاب شما در انتخاب اصلی ، هنگامی سرور ابری چیست که این فرصت ایده آل برای ابر زیر است ، فاکتور دیگری در نظر گرفته شده است: احتمالاً شما باید در یک نقطه مشابه توسعه یابید.

جابجایی بین تأمین کنندگان می تواند مشکل باشد ، نظارت بر شرایط بین چند تامین کننده مشکل ساز است و اگر نیاز به همکاری داشته باشند ، بطور کلی انجام می دهند از طریق اینترنت آزاد ، بنابراین شما به بهترین نتیجه نمی رسید.

در صورت اتفاقی که باید منطقه ای را انتخاب کنید که به سرور ابری چیست بهترین نحو انتخاب خرید شما را نشان دهد ، کدام یک خواهد بود؟

https://iwhy.ir/%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c.html