کنکور

پرسش

رفتم روی اینستاش

 

امروز رفتم بهزیستی گفتن اصلا درصد وجودنداره توهیج جای ایران اصلا هم بهزیستی سهمیه نداره منم یکم نامید شدم.یعنی تاثیرنداره .بازم توکلم به خدا وحرفای شماست وخانوادم

 

در انتظار پاسخ 0
پروین Asked to : محمد رضا 3 ماه 1 پاسخ 0

پاسخ ( 1 )

  1. بهتر فردا قبول میشدی همه میگفتند سهمیه ای الان فرصت خوبیه که خودتو واسه خودت اثبات کنی

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها