چرا کفاره روزه 60 روز است؟

پرسش

سلام… متاسفانه امروز نشد روزه بگیرم رفتم کفاره روزه رو ببینم دیدم نوشته 60 روز میخواستم بدونم دلیل این قضیه رو از نظر اسلام بدونم اخه هر چیزی که در دین گفته یه حکمتی داره هر کی اطلاعات داره لطفا توضیح بده؟

در انتظار پاسخ 0
سارا 1 سال 1 پاسخ 0

پاسخ ( 1 )

  1. در پاسخ به سوال مطرح شده عرض مي شود كه اولا اگر ما قدري در فلسفه عبادات و احكام شرع دقت كنيم پي خواهيم برد كه در احكام هيچ غرضي جز هدايت و كمال انسانها مورد نظر نبوده است و خداوند متعال از رعايت احكام شرع توسط انسان سودي نخواهد برد، زيرا خداوند بي نياز مطلق است.
    مطلب ديگري كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه در احكام اسلام هرگز حكم به تكليفي كه بنده از آن عاجز باشد وجود ندارد و خداوند هرگز بنده اي را مجبور به انجام عبادات و يا تكليفي كه فوق طاقت او باشد نخواهد كرد،اساساً طبق صريح آيه قرآن خداوند هرگز بندگانش را به كاري كه طاقت آن را نداشته باشد مجبور و تكليف نمي كند: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا(1) تكليف نمي كند خداوند هيچ كسي را مگر به اندازة توانش .
    مطلب ديگر اين است كه اگر در خود احكام كفارات روزه توجه كنيم خواهيم ديد كه خداوند در مقام بيان حكم مسئله فرموده است كه بله كسي كه عمداً روزه را باطل كند يا كاري كند كه روزه اش باطل شود بر او كفاره واجب است و كفاره را طبق نوع خطائي كه انجام داد. 60 روز روزه، يا آزاد كردن بنده و يا اطعام 60 فقير بيان فرموده است و حتي در مواردي هم كفاره را بصورت كفارة جمع (يعني جمع هر سه نوع كفارة مذكور) قرار داده است.
    اما در ادامه مسئله و يا در دنباله همين بحث كفارات آمده است كه اين امور براي كساني است كه توان آن را داشته باشند و براي افرادي كه توان آن را ندارند در مسئله اي خاص حكم آنها را هم فرموده است كه اگر توان آن را ندارد كه مثلا 60 روز روزه كفاره بگيرد مثلا پيرمرد است و از طرفي وضع ماليش هم آنقدر نيست كه به 60 نفر فقير غذا بدهد. براي اين افراد آن قدر تخفيف داده شده كه مي فرمايد هر چقدر برايش امكان دارد به فقرا طعام بدهد و يا در مرحله آخر مي فرمايد كه لا اقل يك «استغفر الله» كه مي تواند بگويد و چنين كند.(2)
    در همين مسئله اگر دقت كنيد خواهيم يافت كه نكته اي در آن نهفته است كه خداوند متعال مي خواهد كه بنده اش در مرحلة اول متوجه باشد كه چه كرده است و چه گستاخي و چه جسارت بزرگي در مقابل كسي كه خالق اوست و همه كاره اوست انجام داده و بدون رضايت او علناً و بدون هيچ ابائي و خوفي روزه اش را باطل كرده است. چنين شخصي بايد جهت تنبيه و تنبه يافتن و توجه اش چنين حكم سختي برايش طرح شود اما خداوند عالم در عمل باز هم از در لطف و تخفيف براي بنده اش در آمده و اين مسئله را براي كساني كه قدرت و توان جسمي براي 60 روز روزه گرفتن و يا توان مالي براي اطعام 60 نفر فقير ندارند مي فرمايد كه هر چقدر مي تواند اطعام كند و در نهايت حتي به يك استغفار تخفيف داده شده كه بنده اش برگردد به سوي اطاعت خداوند و اين حكم نه تنها سنگين نيست بلكه نهايت تخفيف و لطف در آن نهفته است.

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها