چرا برنامه اینستاگرام برای pc تو کامپیوتر من نصب نمی شه؟

پرسش

چرا برنامه اینستاگرام برای pc تو کامپیوتر من نصب نمی شه؟ 

در انتظار پاسخ 0
bluesky 3 ماه 1 پاسخ 0

پاسخ ( 1 )

  1. چون دیگه پشتیبانی نمیشه برداشته شد

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها