نمی توانم فایل دانلود شده را باز کنم

پرسش

من یک بازی را دانلود کرده ام ولی فرمت ندارد. شکلش سفیده می خوام باز کنم میگه یک فرمت انتخاب کن. باید به شکل سه تا کتاب چسبیده باشند ولی نیستنو

0
sobhan 4 هفته 0 پاسخ ها 0

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها