من دلم دوست پسر میخواد

پرسش

من تقریبا 24 سالمه و واقعا دوست دارم یک دوست پسر داشته باشم ولی می ترسم

پسرا همه گرگ شدن، البته حق دارند ها چون دختر خوب هم کم هست، من می ترسم با یه پسر دوست بشم بعد از احساساتم سوء استفاده کنه

کسی هست تجربه داشته باشه کمک کنه

0
sara 10 ماه 0 پاسخ ها 2

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها