لطفا پسورد برنامه اعللام Dragon_NaturallySpeaking_Preferred_v.10.10.000.078_www.mihandownload.com بفرمایید

پرسش

لطفا پسورد برنامه زیر را که از سایت شما دونلود شده اعلام Dragon_بفرمایید_Preferred_v.10.10.000.078_www.mihandownload.com

در انتظار پاسخ 0
parvizshawn 2 ماه 2 پاسخ ها 0

پاسخ ها ( 2 )

  1. اگر منظور شما نرم افزار تبدیل گفتار به نوشتار Dragon NaturallySpeaking Preferred v.10.10.000.078 می‌باشد و آن را از وب‌گاه mihandownload دریافت (Download) نموده‌اید (https://mihandownload.com/2010/09/dragon-naturallyspeaking.php)، گذرواژه‌ی آن باید mihandownload.com یا http://www.mihandownload.com باشد.

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها