علت نویز اسپیکر؟

پرسش

وقت بخیر هم وطن های گرامی امروز اسپیکری که دارم نویزش خیلی زیاد شد بازش کردم دیدم یکی از خازن هاش سوخته بعد عوضش کردم تا یک ساعت خوب بود بعد دیگه دوباره شروع کرد به خش خش کردن کسی تو این زمینه مهارتی داره که به ما یاری برسونه ممنونش میشم …………….

در انتظار پاسخ 0
اتابک ملکی 1 سال 1 پاسخ 0

پاسخ ( 1 )

  1. درصد از تغذیه دستگاه میباشد قسمت های پری و امپلی باید از سیم های شیلد استفاده شده باشد .10 درصد دیگر هم احتمالات دیگر یا گاهی اوقات بدنه های قسمتهای پری نسبت به بدنه اصلی برد ضعیف تر باشد.
    اگر ترانس تغذیه هم خوب جمع نشده باشد(ورق های ای و آی)بیناش هوا باشد ایجاد پارازیت میکند وموارد دیگر شایع ترینش این ها بود.

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها