سلام

پرسش

با سلام مقاله ذکر کرده که هیچ حفاظتی برای ژنراتور ها استفاده نشده. چطوری میتونید بیشتر راهنمایی کنید؟ فایل import شبکه خودم که ماله dig 15.1 هست رو هم در سوال قبلی قرار داده بودم میتونید شبکه و مشخصات ژنراتور های بنده رو چک کنید.

0
Hamid 1 سال 0 پاسخ ها 0

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها