راهنمایی فوری دوستان

پرسش

odin mod(multi core download
proouct name: sm-j110f
current binary: somsung official
system status: custom
secure download enabled
سلام وعرض ادب خدمت دوستان گوشی بنده روی این پنج خط متن آمده بالا گیرکرده نه به سیستم وصل می شود— باکلیدهای ترکیبی هم کارنمکند—فکتوری ریست نمیشود—دانلودینگ هم نمیشود—کلی سیستم کامپیوترهم نمیشناسه–هیچ حرکتی نمیکنه —فلش هم نمیشودوقتی به سیستم وصل نمی شودعملا هیچ عملیاتی انجام نمیشود.لطفا اساتیدبزرگ راهنمایی بفرمایید

در انتظار پاسخ 0
hasel 2 ماه 1 پاسخ 0

پاسخ ( 1 )

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها