دانلود

پرسش

چرادانلودهای من درکامپیوتر گم میشود؟

در انتظار پاسخ 0
qorban 3 ماه 2 پاسخ ها 0

پاسخ ها ( 2 )

  1. گم نمی شوند بلکه در مسیر زیر قرار می گیرند

    C:\Users\Name\Downloads

    بجای Name اسم یوزر شما قرار می گیره

  2. در دانلود ها ذخیره میشه

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها