تاثیر شیمی درمانی بر کبد ؟

پرسش

با سلام پدر بنده مبتلا به سرطان روده هستند که متاستاز کبدی هم شده است و 6 ماه است که شیمی درمانی می شوند بعد از 6 ماه دکتر سونو گرافی نوشته که در جوابش اینگونه آمده است لطفا برایم تفسیر فرمایید

کبد دارای اکوی کاملا هتروژن و حاوی متازتاسهای متعدد و منتشر و حاوی ضایعه ایپراکوئیک که قطر بزرگترین آنها 60*40میلی متر در لوب راست است
تصویر ضایعه هایپراکویک به دیامتر 25 میل در سگمان 5 کبد رویت شد
تصویر target lesionبه دیامتر 17 میل در سگمان 8 کبد رویت شد

البته قبل از شیمی درمانی هم یک سونوگرافی داده بود که خیلی مختصر یه این صورت نوشته بود که :

کبد دارای حدود و شکل و اکوی نرمان
تصویر دو توده ایزواکو به دیامترهای 30 میل و 34 میل در لوب راست کبد دیده می شود که بیشتر مطرح کننده متاستاز می باشد

لطف کنید بفرمایید شیمی درمانی تاثیری داشته است یا نه ؟

سپاس از شما

در انتظار پاسخ 0
soheila 1 سال 1 پاسخ 0

پاسخ ( 1 )

  1. بیماری کبد چرب با رسوب قطرات چربی در کبد بیماران مشخص می‌شود. عوامل خطر سرطان پستان نیز شاخص توده‌ی بدنی، میزان چربی دریافتی از غذا و زیاد بودن چربی مرکزی است، بنابراین به نظر می‌رسد فراوانی کبد چرب در بیماران مبتلا به سرطان پستان بیشتر از افراد عادی باشد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی، تمام بیماران مبتلا به سرطان پستان که طی سال‌های 1387 تا 1390 به بیمارستان امام سجاد(ع) شهرستان رامسر مراجعه کرده‌اند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از بررسی اولیه، 100 بیمار وارد مطالعه شدند. بیماران تحت شیمی درمانی، یک بار قبل و یک بار بعد از اتمام شیمی درمانی تحت سونوگرافی شکمی قرار گرفتند. بیمارانی که علاوه بر شیمی درمانی، تاموکسیفن دریافت کردند، 6 ماه بعد از مصرف تاموکسیفن نیز تحت سونوگرافی شکمی قرار گرفتند. سپس ارتباط بین شیمی درمانی و تاموکسیفن با بروز کبد چرب در بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بعد از انجام شیمی درمانی، 30% افراد دچار کبد چرب شدند. از میان 70 نفری که بعد از انجام شیمی درمانی دارای کبد چرب نبودند، 62 نفرتاموکسیفن دریافت کردند که 2/45% آنان بعد از دریافت تاموکسیفن دچار کبد چرب شدند. نتایج نشان داد که بین ابتلاء به کبد چرب بعد از دریافت تاموکسیفن با هیپرلیپیدمی (011/0p=) و اضافه وزن (017/0p=) رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: درمان سرطان پستان بخصوص با تاموکسیفن با افزایش خطر بروز کبد چرب مخصوصاً در زنان دارای چربی خون بالا و اضافه وزن همراه است.

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها