بازی که نصب کردم باز نمیشه!!!

پرسش

من بازی Danganronpa 2 Goodbye Dispair رو از هرجا که دانلود می کنم (همه کاراشم انجام میدم) ولی باز باز میکنه…
کمکم کنید همه موهای سرم سفید شد ;-;

0
Pashmackie 3 هفته 0 پاسخ ها 0

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها