پاسخ ها ( 2 )

  1. خیلی دلیل می تونه داشته باشه
    چه بازی هست

  2. احتمالا سیستم شما توانایی اجرا ی این بازی رو نداره

نوشتن پاسخ

مرور فایل ها