پرسش
سلام به هموطنان عزیزامروز که تو جنگل بودم یک مگس مدام دورم میپلکید و اذیتم میکرد خیلی کنجکاو شدم بدونم دلیل حکمت این موجود چیه چون پیامبر فرموده خلقت هر موجودی یک حکمتی داره میخوام بدونم حکمت این موجود مزاحم چیه
در انتظار پاسخ 0
1 سال 1 پاسخ 252 بازدید